Sigurnost podataka

SKYCOM Vase lične podatke obrađuje u skladu sa zakonom i maksimalno poštujući načelo zaštite privatnosti, posvećeni smo zaštiti svih prikupljenih podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu nam daje mogućnost pristupa Vašim ličnim podacima. U cilju uspešno obrađene porudžbine kao i pružanja kvalitetnije usluge, potrebni su nam samo neophodni, osnovni podaci o našim korisnicima: Vaše ime i prezime, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg eksplicitnog pristanka. Pod ličnim podatkom, a prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podrazumeva se svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kojem je izražena, i na nosač informacija, po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije i sl.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je Zakon ili saglasnost fizičkog lica, na koga se podaci odnose.
Pribavljene podatke o registrovanom korisniku/kupcu obrađujemo i čuvamo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.gl. RS br. 97/2008, 104/2008, 68/2012).

Popunjavanjem polja na kontakt stranici našeg sajta i ostavljanjem vaše e-mail adrese na stranici za prijavu za Newsletter, upoznajete nas sa Vašim ličnim podacima i dajete nam saglasnost za prikupljanje i dalju obradu ličnih podataka, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom podaci će se koristiti i obrađivati u za to predviđene i dozvoljene svrhe. Datu saglasnost možete opozvati. Sve lične podatke koje nam ostavite popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao strogo poverljive, a čuvaju se trajno, do eventualnog opoziva.

SKYCOM preuzima mere predostrožnosti – uključujući administrativne, tehničke i fizičke mere – da zaštiti Vaše lične podatke od gubitka, krađe i zloupotrebe, kao i od neovlašćenog pristupa, otkrivanja i menjanja. Vaše podatke mogu unositi, pristupati im i obrađivati ih samo lica koja su ovlašćena za aktivnosti te vrste. Takođe, pristup podacima koji su uneti ručno i koji se čuvaju na papiru imaju samo lica koja imaju ovlašćenje za pristup tim podacima. Svi zaposleni u SKYCOM-u su u obavezi da poštuju načela zaštite privatnosti.

Ukoliko Vam je potrebna informacije vezano za zaštitu Vaše privatnosti i način na koji postupamo sa Vašim privatnim podacima, odgovor možete dobiti upućivanjem zahteva na e-mail adresu online@skycom.rs, a mi ćemo Vas u najkraćem roku obavestiti koji od vaših ličnih podataka su prikupljeni tokom posete našem portalu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


Lista za poređenje