Raskid ugovora

Poštovani potrošači,

 

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon"), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše internet stranice www.skycom.rs smatra prodajom na daljinu.


Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti).

Kod ovakvog vida kupovine, kupac ima pravo da se predomisli, odnosno da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je tehnički uređaj uručen i to bez navođenja razloga za odustanak (npr. ukoliko se potrošaču ne dopada proizvod, koji objektivno nema nikakve nedostatke), a naša obaveza je da Vam predamo obrazac za odustanak (izjavu o odustanku) koja mora biti svojeručno potpisana. Formular možete preuzeti ovde.

Prilikom vraćanja uređaja, troškovi transporta padaju na teret kupca, a SKYCOM je u obavezi da izvrši povraćaj uplate, koju je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije 14 dana od prijema izjave potrošača, koja proizvodi dejstvo od dana kada nam je poslata.

SKYCOM može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća od strane potrošača ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu.

Ukoliko ste se odlučili na odustanak od kupovine u roku od 14 dana, obrazac za odustanak možete poslati na e- mail adresu: online@skycom.rs ili poslati poštom na adresu: Dimitrija Tucovića br. 28a, 11000 Beograd

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. Po prijemu utvrđuje se da li je uređaj oštećen kao i njegova ispravnost.Ukoliko se utvrdi da je uređaj neispravan ili oštećen krivicom kupca, usled neadekvatnog rukovanja, odbija se povraćaj novca, a troškove vraćanja snosi kupac.

Uzimajuci u obzir asortiman robe kojim raspolažemo, a prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača, isključujemo mogućnost vraćanja uređaja kada je u pitanju:

- isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
- isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
- isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.


U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi kupcu dostavi:

- obrazac za odustanak
- obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak
- primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.


Potrošač ima pravo da bira da li želi da mu se navedena dokumentacija dostavi prilikom isporuke uređaja ili na e-mail. O načinu dostavljanja dokumentacije se možete izjasniti prilikom potvrđivanja porudžbine, koja je sastavni deo online prodaje, a u razgovoru sa našim operaterima.

Više informacija o pravima i obavezama kupca i prodavca prilikom prodaje na daljinu možete pročitati u Zakonu o zaštiti potrošača.Lista za poređenje